Blog
Industry

The types of questions in online surveys depend on the survey tool used

Written on:
February 16, 2024
Milieu Team

สำหรับวิจัยทางการตลาดนั่น คุณภาพของงานวิจัยก็ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการออกแบบแบบสอบถามออนไลน์(online surveys) ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เพียงแค่เป็นการถามคำถามที่ใช่ แต่รวมไปถึงการจัดการ จัดเรียงคำถามอย่างถี่ถ้วน อย่างเช่นถ้าคุณอยากรู้ว่าลูกค้าของคุณรับรู้ (Perceive) ตัวแบรนด์ของเรายังไงก็สามารถถามได้ด้วยคำถามเดียว หรือ บางครั้งอาจจะต้องใช้เป็นชุดคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่คุณต้องการ

ดังนั้นประเภทคำถามจึงมีประโยชน์ในแง่ของการที่จะทำให้เราเข้าใจว่าจะใช้เครื่องมือชุดคำถามออนไลน์(online surveys tools) แต่ละประเภทในการทำงานอย่างไร เพื่อออกแบบแบบสอบถามที่ไม่ทำให้เกิดการคิดแบบเอนเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ อคติ (Bias) และในขณะเดียวกันก็จะสามารถนำพาเราไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้เรานำไปต่อยอดได้ สำหรับบทความนี้ เราจะพาคุณไปลองดู Canvas dashboard ของพวกเราแบบไว ๆ  ซึ่งจะนำพาคุณมาสู่คำตอบสุดท้ายที่แบรนด์ของคุณต้องการ ในวิธีที่ง่ายกว่า ปรับเปลี่ยนได้ง่าย (Flexibility) ด้วยเครื่องมือออกแบบแบบสอบถามที่ครบเซ็ต

ประเภทคำถามที่เรานำเสนอ ได้แก่

1. เนื้อหาอย่างเดียว (Content  Only)

คำถามแบบข้อความ(Survey) หรือ การ์ดข้อความ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบท คำแนะนำ หรือ ความหมาย โดยไม่ได้จะเอาคำตอบในส่วนนี้ แต่การมีส่วนนี้นั้นก็เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามเข้าใจคำถามต่อ ๆ ไปได้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำส่วนนี้มาใช้เพื่อเป็นจุดที่ให้เขาได้หยุดพัก หรือ หยุดคิดสักครู่ (Mental rest stop) ผ่านการคั่นระหว่างชุดคำถาม หรือ แต่ละคำถาม

2. เลือกได้คำตอบเดียว (Single-select)

คำถามประเภทนี้ ทางผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามจะเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียว โดยมักจะใช้การถามแบบ ใช่ หรือ ไม่ หรืออาจจะเป็นคำถามที่ใช้ช่วงเป็นคำตอบ

3. เลือกได้หลายคำตอบ (Multi-select)

สำหรับคำถามประเภทนี้ผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามสามารถที่จะเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งตอบ และพวกเราได้มีตัวช่วยผ่านบางฟีเจอร์ (Feature) ที่จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น และยังสามารถที่จะทำให้ตัวแบบสอบถามมีความต่อเนื่อง และดึงดูดใจให้เข้าร่วมอยากที่จะทำได้เช่นเดียวกัน

  • สามารถที่จะตั้งค่าจำนวนตัวเลือกน้อยสุด หรือ มากสุดที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ และเหมาะกับคำถาม เช่น เลือก 3 แบรนด์จากในลิสต์ที่คุณชื่นชอบมากที่สุด
  • มีการสุ่มลำดับตัวเลือก เพื่อลดการตอบด้วยตัวเลือกที่อยู่อันแรก หรือ บนสุด
  • ใส่ตัวเลือกแบบนอกเหนือจากตัวเลือกเฉพาะที่จำเป็น เช่น อื่น ๆ หรือ ไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อที่จะนำออกจากการสุ่มลำดับตัวเลือก (Randomization)

customer satisfaction survey
ทำแบบสอบถามออนไลน์ - online survey tools

ในขณะที่พยายามที่จะใส่ตัวเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจะนำมาแยกข้อมูลเชิงลึก (Insights) ต่อ เราแนะนำให้พยายามทำรายการตัวเลือก (Option list) ให้สั้นเข้าไว้ โดยไม่เกิน 10 ตัวเลือกต่อ 1 คำถาม เพื่อลดความเสี่ยงในการที่ผู้ตอบจะเลือกตอบตัวเลือกแรก หรือ บนสุด เนื่องจากความท้อที่จะอ่านตัวเลือกเยอะๆของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์

4. การให้คะแนน (Rating)

คำถามประเภทนี้จะคล้ายกับการเลือกคำตอบเดียว โดยรูปแบบคำถามแบบนี้จะเป็นการให้ค่าตัวเลข (Numerical values) เพื่อตอบคำถาม ดังนั้นก็จะสามารถคำนวณค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามาตรฐานได้ ซึ่งแบบนี้เหมาะกับการถามเป็นสเกล (Scale type) เช่น ระดับความเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ คำถาม NPS

create online surveys
สร้างแบบสอบถาม - create online surveys

5. การจัดอันดับ (Ranking):

คำถามแบบจัดอันดับนั้นทางผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามสามารถที่จะจัดอันดับในคำตอบของคุณลักษณะ (Attribute) หรือ แบรนด์ต่างๆ ได้ และเราแนะนำว่าควรจำกัดจำนวนตัวเลือกไม่เกิน 8 ตัวเลือก หรือ น้อยกว่านั้น เพื่อไม่ทำให้ผู้ตอบแบบถามรู้สึกตึงเครียด หรือ ยากลำบากในการตัดสินใจจนเกินไป

record online survey
เก็บข้อมูล - record online survey

6. คำถามปลายเปิด (Open-ended)

สำหรับคำถามประเภทนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจะตอบเป็นข้อความ ค่าต่าง ๆ หรือ ตอบเป็นช่วงก็ได้หมดเลย ซึ่งดีต่อการรวบรวม Feedback จากสิ่งที่เขามีความคิดเห็นต่อสิ่งนั้นๆจริง ๆ

Open ended survey question type
ศึกษาความคิดเห็น

7. คำถามปลายเปิดแบบมีตัวช่วย (Aided open ended)

แบบนี้จะมีการตั้งวิธีการตอบสำหรับผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ (online surveys) ในแง่ที่ว่าเขาจะพิมพ์อะไรได้บ้าง ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ประกอบไปด้วย

  • คำถามปลายเปิดสำหรับตัวเลขและตัวอักษร โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถใส่ข้อความแบบไหนก็ได้ในช่องว่างนั้น
  • คำถามปลายเปิดสำหรับจำนวนที่เป็นตัวเลขต่าง ๆ ซึ่งแบบนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจำเป็นที่จะต้องใส่ตัวเลขสำหรับแต่ละช่อง
  • น้อยที่สุด - มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามจำเป็นที่จะต้องระบุจำนวนในช่วงที่ระบุไว้สำหรับแต่ละตัวเลือก
  • ผลรวม โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องเกลี่ยตัวเลขสำหรับแต่ละตัวเลือกเพื่อให้สุดท้ายแล้วผลรวมของทุกตัวเลือกในคำถามนี้จะรวมได้เป็นแบบจำนวนที่กำหนด
setup online surveys
วิธีสร้างแบบสอบถาม - setup online surveys

8. แบบแสดงรูปเดี่ยว  และ เซ็ตรูป (Image Portrait and Image List)

คำถามแบบแสดงรูปภาพนี้จะแสดงได้ทั้งแบบ 1 รูป หรือ เป็นเซ็ตรูปภาพ พร้อมคำบรรยายด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกัน และมีฟังก์ชันในการขยายภาพ (Zoom) เพื่อให้ง่ายต่อการมองอีกด้วย

9. การ์ดคำถามแบบตรรกะ (Logic Cards)

การ์ดคำถามแบบตรรกะ (Logic Cards) นี่จะนำผู้ตอบแบบสอบถามไปสู่คำถาม หรือ ชุดคำถามเดียวที่สอดคล้องกับพวกเขาโดยจะพิจารณาจากการตอบคำถามก่อนหน้า ซึ่งตรงนี้สามารถมั่นใจถึงความต่อเนื่อง และการทำให้แบบสอบถามน่าดึงดูดในการทำแบบสอบถามได้อีกด้วย อีกทั้งยังช่วยทำให้ข้อมูลมีความ clean ซึ่งสามารถลองดูบางตัวอย่างของ Logic cards ได้ที่ Canvas

10. การคัดออก (Screen Out)

จะช่วยในการคัดคนที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายออกจากการตอบแบบสอบถามได้โดยดูจากคำตอบของเขา ซึ่งหากใครที่โดนคัดออก คุณก็สามารถที่จะตั้งข้อความตอนท้ายของการจบแบบสอบถามได้ และ คนที่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จะเห็นหน้านั้น

11. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

คำถามประเภทนี้มักจะใช้ในการดูความตั้งใจในการตอบคำถาม หรือ ตรรกะในการตอบซึ่งจะช่วยกรองคนที่อาจจะให้คำตอบที่มีคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ในเรื่อของการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล (Data integrity)

Ready to elevate your insight’s game?

Take the first step towards data-driven excellence.
Let's work together, contact us today.
Thank you, we’ll be in touch very soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.