__wf_สงวน_มรดก
ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำของโลก

เข้าถึงผู้ตอบหลายล้านคนทั่วโลกบนแพลตฟอร์มเดียว

คุณภาพคือ DNA ของเรา

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยในอุตสาหกรรม

โซลูชันการวิจัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมร่วมกับ ESOMAR

การตรวจสอบ IP

เพื่อป้องกันการตอบที่ซ้ำซ้อนหรือไม่สุจริต

ลดความเหนื่อยหน่ายจากแบบสอบถามยาวๆ

ไม่ต้องถามโปรไฟล์ซ้ำ ชุมชนของเรามีประสบการณ์ที่ดี และช่วยให้ได้ผลการวิจัยที่ดียิ่งขึ้น

การตรวจจับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจหาและแก้ไขคำตอบที่ขัดแย้งกันเองหรือไม่สมเหตุสมผล

การคัดกรองแบบเชิงรุก

จัดการผู้ที่ตอบอย่างเร่งรีบ ผู้ที่เลือกคำตอบเดิมซ้ำๆ และผู้ที่ไม่ตอบแบบตั้งใจ

การตรวจสอบพาร์ทเนอร์

การตรวจสอบพาร์ทเนอร์อย่างจริงจัง ช่วยรับประกันการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการวิจัยและความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงที่สุด

เหตุผลที่คุณต้องการบริการจัดหากลุ่มตัวอย่างจากมิลยู

พร้อมที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วหรือยัง?

ก้าวแรกสู่ความปังแบบ Data-driven
ติดต่อ มิลยู (Milieu) วันนี้เลย
ขอบคุณเราจะติดต่อกันเร็ว ๆ นี้!
อ๊ะ!มีบางอย่างผิดปกติขณะส่งแบบฟอร์ม
__wf_สงวน_มรดก__wf_สงวน_มรดก
ติดต่อเรา

ก้าวแรกสู่ความเป็นเลิศที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลติดต่อ Milieu วันนี้

ขอบคุณ!
ขอขอบคุณที่ส่งแบบฟอร์ม ทีมงานของเราจะกลับมาหาคุณในไม่ช้า
ปิด
อ๊ะ!มีบางอย่างผิดปกติขณะส่งแบบฟอร์ม