← Back to Main

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญต่อพวกเราที่ มิลยู เราเข้าใจดีว่า ในการใช้ผลิตภัทฑ์และบริการของเราคุณได้ไว้ใจข้อมูลของคุณไว้กับเรา และเราตั้งใจอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับการปกป้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีไว้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการรวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวม รวมถึงวิธีการที่คุณจัดการกับข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเวลาโปรดทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ โปรดติดต่อเรา(ผ่านศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชันมิลยู เซอร์เวย์) เราหากคุณมีข้อสงสัยประการใด พวกเรายินดีที่จะช่วยท่านเสมอ

1.ข้อมูลประเภทใดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ในส่วนนี้ เราจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเราได้รวบรวมเมื่อคุณเข้ามาเป็นสมาชิกของมิลยู ใช้เข้าเว็บไซต์ และ/หรือ เข้าร่วมทำแบบสอบถาม อีกทั้งยังครอบคลุมประเภทของข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่เรารวบรวมตามแพลตฟอร์มทั้งหมดของมิลยู

1.1. ข้อมูลที่คุณให้

1.1.1. ข้อมูลที่คุณกรอกเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามของมิลยู

1.1.2. ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อและอีเมลของคุณ

1.1.3. ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ฐานะทางเศรษกิจโดยทั่วไป และ ข้อมูลสํามะโนครัว

1.1.4. ข้อมูลจากเฟสบุ๊ค เฉพาะในกรณีที่คุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมตอบแบบสอบถามมิลยูผ่านทางเฟสบุ๊ค และคุณอนุญาตให้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลในเฟสบุ๊คกับเรา

1.1.5. ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราเพื่อแลกกับของรางวัล ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ สำเนาบัตรประชาชนของคุณ

1.1.6. ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึง บัญชีธนาคาร (ถ้าคุณชนะรางวัลจากการจับฉลากหรือ มีสิทธได้รับสิทธิประโยชน์จากเราตามโปรแกรมการให้รางวัลของเรา

1.1.7. เราอาจตรวจสอบข้อมูลโดยการติดต่อคุณผ่านทางข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่มีกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน

1.1.8. ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคุณให้มาซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง รวมถึง ชื่อ ข้อมูลติดต่อ หรือ ประวัติการสนทนาระหว่างเรากับคุณ

1.1.9 ความคิดเห็นที่คุณได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ หรือ โซเชียลมีเดียของเรา

1.1.10 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสัญชาติ เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความไม่บกพร่องทางร่างกาย ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือ ของข้อมูลอื่นๆ

1.2. ข้อมูลที่เรารวบรวมตอนที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

1.2.1 ข้อมูลที่คุณกรอกออนไลน์ในหน้าเว็บเพจของเรา ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ และ อีเมล ของคุณ

1.2.2 ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลของคุณ และรหัสผ่านที่คุณเลือก

1.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

1.2.4 รายละเอียดของการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ทั้งหมดของเรา (รวมถึงบริการของบุคคลภายนอกที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเรา) หรือ แหล่งข้อมูลอื่นที่คุณเข้าใช้ (ซึ่งอาจรวมถึง อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล, แมค แอดเดรส, ข้อมูลบราวเซอร์, ประเภทอุปกรณ์, รหัสอุปกรณ์, โอเปอร์เรติ้ง ซิสเต็ม, ประเภทบราวเซอร์ หรือ ข้อมูลการวิเคราะห์อื่นๆ ซึ่งรวมกันแล้วเรียกว่า “ข้อมูลอุปกรณ์”)

1.3. การตรวจสอบการยืนยันตัวตน
เราอาจทำการตรวจสอบยืนยันตัวตนของบางท่านเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าตัวตนที่ใช้บริการของเรานั้นเป็นไปตามที่ได้ให้ไว้ ในระหว่างการตรวจสอบยืนยันตัวตน เราอาจรววบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งเราจะไม่จัดเก็บไว้และจะทำลายทันทีหลังจากที่กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

1.3.1 ข้อมูลอุปกรณ์จากการที่คุณใช้ แพลตฟอร์มของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และ ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ

1.3.2 หลักฐานการยืนยันตัวตน

2.เหตุผลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เพื่อติดต่อกับคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเปิดโอกาสให้เราได้แจ้งคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา, การอัพเดทซอฟแวร์ หรือ กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้น หรือ สถานะการได้รับของรางวัล ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะอยู่ในรายการส่งอีเมลของเรา คุณสามารถเลือกที่จะออกจากรายการดังกล่าวได้โดยการกดยกเลิกการเป็นสมาชิกจากรายการอีเมลของเรา หรือ ติดต่อทางเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชันมิลยู เซอร์เวย์

2.2 เพื่อพัฒนาบริการของเรา
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยให้เรา สร้าง ปรับปรุง จัดการ จัดส่ง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาในการโฆษณา อีกทั้งช่วยรับมือกับข้อตำหนิ คำถาม และปัญหาทางเทคนิค ที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ

2.3 เพื่อทำให้มั่นใจในความปลอดภัยของคุณ
เราใช้ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ใช่ส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในบัญชีและระบบเน็ตเวิร์กของมิลยู ผ่านกระบวนการตรวจสอบของเรา เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ และพัฒนาบริการของเรา เพื่อประโยชน์ของทุกคนในชุมชนมิลยู และ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้

2.4 เพื่อใช้ในการวิจัย
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการดำเนินกิจการภายใน เช่น การตรวจสอบบัญชี การประมวลผลข้อมูล หรือการวิจัยเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารกับลูกค้า

2.5 การให้ของรางวัล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณเพื่อแลกของรางวัล เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการส่งมอบของรางวัล หรือเมื่อคุณได้รางวัล หรือมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากโปรแกรมการให้ของรางวัลของเรา

3.เราใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร

มิลยู รวบรวมข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของคุณในรูบแบบของการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเราใช้เพื่อสร้างแดชบอร์ด และใช้ในการจัดทำงานวิจัยทางการตลาด เพื่อให้องค์กรเข้าใจลูกค้ามากขึ้น ข้อมูลที่ใช้เก็บจากแบบสอบถามและลงคะแนน จะได้รับการสรุปเป็นข้อมูลทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถทำให้เข้าถึงตัวตนของบุคคล ดังนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะระบุได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำแบบสอบถาม จากการทำแบบสอบถาม

3.1 บริการลูกค้า
เมื่อทำงานกับมิลยู ลูกค้าและผู้บริหารต้องการที่จะเข้าถึงเพียงข้อมูลที่ตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นไม่สามารถระบุได้ (ที่เปิดเผยชื่อ) จึงไม่สามารถที่จะระบุตัวผู้ใช้ได้โดยตรง เราใช้ข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถาม เพื่อให้บริการลูกค้า (โปรดดูในหมวดที่ 5 “ใครคือผู้ที่เราแบ่งข้อมูลไปให้” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวิจัย และเพื่อจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

3.2 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
เราอาจนำข้อมูลไปใช้ภายในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมคุณภาพ ระบบบริหาร และการประเมิณผลการใช้แพลตฟอร์มของเรา หรือ ผลการทำงานของเรา ดังนี้ เราจึงสามารถให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และมอบประสบการ์ที่ดีขึ้นแก่ท่าน

3.3 เพื่อให้บริการ
เราใช้ข้อมูลเพื่อจัดทำผลการสำรวจของมิลยูแก่คุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำถาม หรือแบบสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาทางการตลาด
เราอาจใช้ข้อมูล และแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องในหรือนอกแพลตฟอร์มของเรา และวัดประสิทธิผล และความเข้าถึงของโฆษณา และบริการดังกล่าว

4.การใช้คุ๊กกี้ และเทคโนโลยีอื่นๆ

4.1 คุ๊กกี้ คืออะไร
คุ๊กกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งอนุญาตให้เว็บไซต์รวบรวมและเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

4.2 มิลยู จะใช้คุ๊กกี้อย่างไร
มิลยูจะใช้คุ๊กกี้ เพื่อนำทางคุณในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ทำให้เราปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และทำให้การเข้ามาครั้งต่อไปของคุณนั้นง่ายขึ้น และเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการจดจำภาษาที่คุณเลือก

4.3 ประเภทของคุ๊กกี้

4.3.1 การตั้งค่า
คุ๊กกี้การตั้งค่า เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกและการตั้งค่าของคุณ ให้เราจำข้อมูลในการเข้าใช้ของคุณ เช่น ภูมิภาคของคุณ หรือขนาดตัวอักษรที่ชอบ เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ให้เป็นไปตามนั้น

4.3.2 รักษาความปลอดภัย เราใช้คุ๊กกี้รักษาความปลอดภัย เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ ป้องกันการใช้ล็อกอิน ครีเด็นเชียล เพื่อการฉ้อฉลและปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

4.3.3 การวิเคราะห์ คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปรณ์ของคุณ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ การใช้งานเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชัน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการทำงานของเราได้ เราใช้ระบบวิเคราะห์ของกูเกิล เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่า ผู้เข้าใช้เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร ระบบจะรวบรวมข้อมูล และรายงานสถิติการเข้าเว็บไซต์ โดยตรึกตรองจากรูปแบบการใช้และไม่ต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลในการยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้

4.4 การยกเลิก
ไม่ว่าด้วยเหตุใด คุณไม่ต้องการให้เราติดตามการใช้งานในแพลตฟอร์มของเราโดยใช้คุ๊กกี้ คุณสามารถยกเลิกโดยการตั้งค่า บราวเซอร์ และ จำกัดการใช้หรือบริหารการตั้งค่าคุ๊กกี้ของคุณโปรดทราบว่า การยกเลิกจะจำกัดเพียงเท่าที่เราได้ให้บริการแก่คุณเท่านั้น

5.ใครคือคนที่เราแบ่งปันข้อมูลให้

5.1 ลูกค้าของเรา
เราแบ่งปันข้อมูลของคุณที่เก็บรวบรวมไว้ผ่านทางการตอบรับแบบสอบถามกับลูกค้า เพื่อเป็นการวิจัยทางการตลาด และบริการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลอุปกรณ์ อาจถูกใช้โดย ผู้บริหาร ตัวอย่างเช่น ผู้ทำการตลาดและผู้ทำการโฆษณาออนไลน์ ส่งข้อความหรือโฆษณาทางการตลาดโดยเฉพาะหรือเกี่ยวข้อง หรือ จัดส่งข้อมูลออนไลน์ของผู้ใช้ เราจะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลกับ บริษัท องค์กร หรือ บุคคลภายนอกของมิลยู เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

5.2 การตรวจสอบระบบ
เรายังแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรอื่นซึ่งให้บริการกับเราตามที่เราร้องขอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการไอที ซึ่งดูแลระบบไอที นอกจากที่กล่าวไว้ข้องต้นแล้ว เราจะไม่เช่า ขาย หรือทำการอันเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะเป็นกรณีดังต่อไปนี้

5.3 เหตุผลตามกฎหมายเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่กฎหมายบังคับ (หรือเรามีเหตุอันควรเชื่อว่าเราจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณ) หรือ เมื่อมีความจำเป็นที่จะป้องกันอันตรายต่อ ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลใด

6.เราเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยได้อย่างไร

6.1. การจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลทั้งหมดของคุณ ถูกจัดวางและเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองซึ่ง มิลยู เป็นเจ้าของหรือได้เช่าไว้ เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณ เรามีมาตรการป้องกันความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การถูกทำลาย การใช้ผิดทาง การหลอกลวง หรือการถูกเปิดเผย ข้อมูลนั้นถูกจัดวางและเก็บรักษาไว้ในคลาวด์

6.2. ล็อกอิน ครีเด็นเชียล

เราเข้ารหัสข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ในขณะเปลี่ยนผ่านการใช้ระบบ ทีแอลเอส(TLS) และ เอสเอสแอล(SSL) และเก็บรักษาโดยใช้ AES256 encryption (เพื่อปกป้องรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของคุณ)

คุณต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณหรือรายละเอียดในการเข้าสู่ระบบอื่นๆซึ่งให้คุณเข้าใช้แพลตฟอร์ม และต้องรักษาไว้เหมือนกับเป็นข้อมูลความลับ ถ้าคุณเชื่อหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นรู้ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของคุณ คุณต้องติดต่อเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชันมิลยู เซอร์เวย์ โดยเร็วที่สุด โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานของเรา

6.3 กฎหมาย
เรารวบรวมข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศสิงคโปร์ ปี ค.ศ.2012 (Singapore Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”)) และ the ICC/ESOMAR International Code

6.4 การเก็บรักษาข้อมูลเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการยืนยันบุคคลของคุณ ภายในเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลนั้น ทั้งนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เราจะหยุดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือจะลบวิธีการต่างๆที่ทำให้สืบตัวตนของคุณจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ เมื่อคุณหยุดใช้บัญชีมิลยูหรือแพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคลของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามได้

7.สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทางเราได้เก็บรวบรวมไว้ และกำหนดวิธีการในการใช้ข้อมูลนั้นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากขึ้น

7.1 การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลของคุณ คุณมีสิทธิร้องขอที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา คุณสามารถ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกัน โดยการเข้าใช้และแก้ไขในบัญชีมิลยู คุณอาจขอให้เราแก้ไขข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้อง (รวมถึงแหล่งภูมิศาสตร์) ของคุณให้ถูกต้องได้ และ เพิ่มข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จนครบถ้วนได้ตามที่เราขอคุณไว้ คุณสามารถยื่นคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลของคุณต่อเราได้โดยตรงที่ ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชันมิลยู เซอร์เวย์ โดยทางมิลยู จะดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุดสำหรับคำร้องขอที่มีเหตุผลสมควรในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแจ้งเตือนวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือการเปิดเผยข้อมูลของคุณ ดังนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.2 การขอหยุดการติดต่อ คุณสามารถร้องขอให้เราหยุดติดต่อคุณไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามในแพลตฟอร์มได้ทุกเมื่อ คุณสามารถกดยกเลิกการเป็นสมาชิกของอีเมลทางการตลาดทั้งหมด ปิดการแจ้งเตือน หรือ ส่งคำร้องมาที่ ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชันมิลยู เซอร์เวย์

7.3.การถอนความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเสียเมื่อใดก็ได้โดยส่งคำรอ้งมาที ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชันมิลยู เซอร์เวย์ อย่างไรก็ดี หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ใช้ประกอบการแลกของรางวัลยังไม่ได้ถูกเก็บรวบรวม การถอนความยินยอมอาจทำให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณสำหรับการส่งของรางวัลหรือสิ่งตอบแทนให้แก่คุณได้

7.4 การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
คุณมีสิทธิขอให้มิลยูดำเนินการการลบหรือทำลาย หรือปรับข้อมูลให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสิ้นสุดการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หรือกรณีที่คุณได้ถอนความยินยอมแล้ว

7.5 การขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ภายหลังจากที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสิ้นสุดการใช้งานตามวัตถุประสงค์ แต่คุณมีความประสงค์ให้ทางเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ในกรณีเช่นนี้คุณมีสิทธิขอให้มิลยูเก็บรักษาแต่ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้

8.ติดต่อสอบถาม

8.1 คุณสามารถติดต่อมิลยูได้โดยตรงผ่านทาง ศูนย์ช่วยเหลือภายในแอปพลิเคชันมิลยู เซอร์เวย์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 10500 ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่คุณ Kelvin Li ได้โดยตรงผ่าน อีเมล Kelvin@mili.eu ที่อยู่ Milieu Insight HQ, 20 Cairnhill Road, Singapore, 229652

9.ภาษา

9.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่างขึ้นในภาษาอังกฤษ และได้แปลเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของความหมายอันเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างภาษาที่ถูกแปล ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

10.เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดยมิลยูเป็นครั้งคราว และฉบับที่แก้ไขถูกประกาศไว้บนแพลตฟอร์มของเรา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นนโยบายฉบับเก่าจะไม่มีผลอีกต่อไป และนโยบายฉบับแก้ไขจะถูกนำมาบังคับใช้ มิลยูขอสงวนสิทธิ์ตามการชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุด และจะไม่รับผิดในความบกพร่องหรือการละเว้นใดๆที่ไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.2 การบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความส่วนตัวเป็นนี้ จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่บริษัท มิลยู อินไซต์ จำกัด นโยบายความส่วนตัวนี้ จะไม่มีผลบังคับใช้กับบริการที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ถึงหรือจากเว็บไซต์อื่นเป็นครั้งคราว ถ้าคุณตามเข้าไปในลิงก์ดังกล่าวไปถึงหน้าเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่า เว็บไซต์เหล่านั้นควรจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น และทางเราจะไม่มีส่วนในความรับผิดชอบหรือหน้าที่ใดของทางเว็บไซต์นั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ก่อนที่จะยืนยันข้อมูลของคุณแก่เว็บไซต์เหล่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทำการแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563