Được tin tưởng bởi một số thương hiệu hàng đầu thế giới

Tiếp cận hàng triệu người trả lời trên toàn cầu, trên một nền tảng duy nhất

Chất lượng nằm trong DNA của chúng tôi

Tuân thủ các cơ quan ngành

Các giải pháp nghiên cứu tuân thủ công nghiệp với ESOMAR

Kiểm tra IP

Bảo vệ chống lại các phản hồi trùng lặp hoặc gian lận

Ngăn chặn sự kiệt sức của hội thảo

Giảm thiểu sự mệt mỏi của hội thảo để tăng cường sự tham gia và cải thiện kết quả nghiên cứu

Phát hiện gian lận

Xác định và giải quyết bất kỳ phản hồi mâu thuẫn hoặc không nhất quán

Bộ lọc chủ động

Giải quyết những người nhanh chóng, người thẳng thắn và không trả lời

Giám sát đối tác

Giám sát các đối tác chuyên môn đảm bảo thu thập dữ liệu chất lượng cao, tối đa hóa hiệu quả nghiên cứu và sự hài lòng của khách hàng

Tại sao bạn cần nguồn cung cấp mẫu của Milieu

Sẵn sàng để thu hút đối tượng mục tiêu của bạn?

Hãy bắt đầu ngay để hướng tới sự xuất sắc dựa trên dữ liệu
Liên hệ với Milieu ngay hôm nay
Cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ liên lạc rất sớm!
Rất tiếc! Có gì đó không ổn khi gửi biểu mẫu.
Liên hệ

Hãy thực hiện bước đầu tiên hướng tới sự xuất sắc dựa trên dữ liệu. Liên hệ với Milieu ngay hôm nay.

Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn đã gửi biểu mẫu, nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian ngắn.
Đóng
Rất tiếc! Có gì đó không ổn khi gửi biểu mẫu.