ABOUT TRAITS

Find out who your audience is

We’ve got the basics down – age, income, work industry and more. But we take it a step further to help you understand your audience’s personality traits, attitudes and even lifestyle habits.

List of Traits
 • Demographics
 • Personality Traits
 • Well-being
 • Attitudes
 • Lifestyle
 • Affinity Categories
 • Economic Circumstances
 • Consumer Behaviour
ABOUT Media

Find out how to reach your audience

Streamline your marketing strategy by going to the right places. Gain insights to your audience’s exposure and preferences across traditional and digital channels.

List of Media
 • Advertising Preferences
 • Influencers Views
 • Device Usage
 • Video
 • Audio
 • Print Media
 • Internet
 • Sites & Apps
 • Social Media
ABOUT Sector

Find out what your audience consumes

Deep dive into category and brand level insights to understand your audience’s consumption habits and spending.

List of Sector
 • Fashion
 • Retail
 • Electronics
 • Financial Services
 • FMCG
 • Transport
 • Housing
 • Travel
 • Dining Out
 • Beauty
← Back to Main
MILIEU portraitS

Truy cập dữ liệu hồ sơ khách hàng theo thời gian thực, bất cứ khi nào bạn cần

Nhận quyền truy cập theo yêu cầu đến các dữ liệu mới nhất trong hàng nghìn hồ sơ khách hàng để giúp bạn kết nối và hiểu khách hàng của mình tốt hơn.

VỀ MILIEU PORTRAITS

Thế nào là Portraits
(Chân dung Khách hàng)?

Tìm hiểu sâu hơn vào hồ sơ khách hàng, nơi bạn có thể truy cập các dữ liệu dựa trên nhân khẩu học, đặc điểm, hành vi, thói quen tiêu dùng và nhiều hơn thế nữa! Tạo Portraits của riêng bạn, sử dụng hàng triệu dữ liệu đã được thu thập trước để lựa chọn.

Truy cập Portraits mọi lúc, mọi nơi.

FEATURED PORTRAIT

Thấu hiểu khách hàng của bạn, hơn nữa

Truy cập tức thì với hàng triệu điểm dữ liệu hồ sơ để hiểu rõ hơn và kết nối với đối tượng đối tượng khách hàng ở mức độ sâu hơn

GÓC NHÌN SƠ LƯỢC

Tại sao là Portraits?

Hoạt động liên tục

Dữ liệu trong tầm tay bạn mọi lúc, mọi nơi

Cập nhật liên tục

Các dữ liệu mới nhất được xử lý trong thời gian thực

Quy mô lớn

Tiếp cận hơn 1.000 hồ sơ tạo sẵn của khách hàng có sẵn, hoặc tự tạo hồ sơ cho riêng bạn.

PORTRAITS MANG ĐẾN ĐIỀU GÌ?

Bạn sẽ nhận được lợi ích gì?

Hiểu khách hàng tiềm năng của bạn ở mức độ sâu hơn, thông qua 3 danh mục cốt lõi – đặc tính, phương tiện truyền thông, và các phân vùng dữ liệu cụ thể. Được thiết kế để giúp bạn kết nối với con người thật sự của khách hàng, và không bỏ qua cả những chi tiết nhỏ nhất.

2K+
Trait variables

Who are your target
consumers?

ABOUT TRAITS
4K+
Media variables

How do you reach your consumers?

ABOUT Media
10
Sectors

What are their
consumption habits?

ABOUT SECTOR
Portrait Summary Image
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

Tạo hình khách hàng của bạn chi tiết hơn bao giờ hết

Công cụ xử lý dữ liệu luôn hoạt động của chúng tôi tổng hợp hàng triệu điểm dữ liệu, được liên kết tới hơn 1.000 Portraits (chân dung) của khách hàng, giúp bạn hiểu rõ hơn về họ.

Mọi lúc, mọi nơi: Truy cập ngay khi cần tìm kiếm thông tin dữ liệu về khách hàng

Tìm hiểu những gì bạn muốn biết: Hàng nghìn chủ đề để lựa chọn từ các đặc tính, phương tiện truyền thông, và các phân vùng dữ liệu cụ thể

Tạo nhóm khách hàng theo nhu cầu: tạo hồ sơ của riêng bạn để tìm kiếm những khách hàng thích hợp nhất

Sẵn sàng để nâng tầm phương pháp khảo sát của mình?

Trò chuyện cùng các chuyên gia của chúng tôi để hiểu rõ hơn.

Browse our Use cases.